Blog MonedaLliure.org

Blog dedicat a propagar la Moneda Lliure

L'economia de l'ou vs. l'economia de l'or

Al llarg de la història s'han utilitzat moltes formes d'intercanviar béns, i no sempre ha estat a través d'una moneda. Els exemples més coneguts possiblement són l'or o la plata, materials de valor en els quals la gent hi confiava per tenir-hi els seus estalvis. L'or, per exemple, és un material difícil de falsificar i difícil de produir-ne en gran quantitat, per molt que tinguis la mina plena de treballadors. Això fa que el seu valor perduri en el temps.i la gent vulgui guardar-ne pel futur. L'economia de l'or, per tant, és de producció centralitzada: no tothom és propietari de la mina; i acumulativa: la gran majoria de l'or té la tendència d'acabar en poques butxaques obsessionades en ser les més riques del món.

Una altra forma d'intercanvi han estat béns de producció popular com la llet, les verdures o el pà, és el que anomenarem l'economia de l'ou, que ens ajudarà a entendre el funcionament de la Moneda Lliure. Imagina't un poble en el que tothom té a casa seva una gallina i que el mitjà per intercanviar béns i serveis són els ous. En aquest cas, al contrari que en l'economia de l'or, estariem parlant d'una economia de producció descentralitzada: tothom té una gallina que li prové un ou diari; i que limita la riquesa: al ser un material que caduca al cap d'unes setmanes, com podria algú fer-se ric?

Cal dir que la Moneda Lliure, tot i explicar-la com l'economia de l'ou, no és del tot igual ja que el valor de la moneda no arriba a caducar mai del tot, sinó que el seu valor va baixant lentament al llarg dels anys.